Åpenhetsloven

Åpenhetsloven redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger

 

I tråd med Åpenhetsloven jobber Elverum Sport Bilsalg AS med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har og har hatt, uavhengig av Åpenhetsloven, fokus på både interne og eksterne forhold tilknyttet vår virksomhet. Dette er noe vi anser som svært viktig.

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer at du kan be oss redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Det kan du gjøre ved å sende en epost til post@esb.no . Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på dine spørsmål senest i løpet av tre uker. Vennligst merk din forespørsel med «Åpenhetsloven». I tillegg finner du aktuell informasjon på våre nettsider.

 

Generell informasjon

Vår virksomhet er lokalisert i Innlandet hvor vi samarbeider med små og store leverandører for å tilby våre kunder den beste kundeopplevelsen ved kjøp av nybil, bruktbil og verkstedtjenester. Hovedsakelig er våre leverandører innenlandske.

Virksomheten består i dag av ca. 30 ansatte, hvor mangfold er viktig for oss. I ett ellers mannsdominert yrke har vi 2 kvinner med oss innen salg og administrasjon. Som medlem av bransjeorganisasjonen Norges Bilbransjeforbund jobber vi for ett godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonen Fellesforbundet gjennom biloverenskomsten.

Vi har et langsiktig kunde- og medarbeiderperspektiv, hvor fornøyde kunder og medarbeidere gir det beste utgangspunktet for positiv utvikling.

 

Negative konsekvenser og risiko

Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter. I vårt arbeid har vi tatt utgangspunkt i risikovurderingen foretatt av Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) på anskaffelser.no (https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten/kjop-av-biler-og-andre-kjoretoy-sosialt-ansvar).

Vi gjennomgår og oppdaterer våre interne retningslinjer jevnlig, herunder våre etiske retningslinjer, for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Dette omfatter retningslinjer internt, men også krav til våre leverandører og forretningsforbindelser.

På bakgrunn av kartleggingen vil vi gjennomføre de risikoanalyser og vurderinger som loven angir, samt publisere disse vurderingene i en årlig redegjørelse.

 

Tiltak

For å etterleve kravene innen Åpenhetsloven jobber vi blant annet med å:

  • Sørge for ett godt arbeidsmiljø og gode forutsetninger for trivsel og utvikling.
  • Ivareta virksomhetens etiske standarder og våre ansattes rettigheter.
  • Ha jevnlig oppfølging og fokus på kommunikasjon og trygghet på arbeidsplassen.
  • Opprettholde gode interne rutiner for kundebehandling og tjenestelevering.
  • Når bedriften kartlegger at den har forårsaket eller bidratt til faktisk skade, skal skaden håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning. Klager mottas ved henvendelse til bedriften og behandles fortløpende.
  • Bransjesamarbeid med andre tilknyttede forhandlere og gjennom medlemskapet i Norges Bilbransjeforbund.

Ved å følge ovenstående tiltak forventer Elverum Sport Bilsalg AS å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold internt, hos leverandører og virksomhetens øvrige forretningsforbindelser.

 

Elverum, 12.06.2023

Jon Erik Ludvigsen, Styreleder
John Birger Sæthre, Styremedlem
Bjørn Sæthre, Styremedlem
Arne Sæthre, Styremedlem
Rune Skjærmoen, Styremedlem
Terje E. Olsen, Daglig leder